Σάββατο, 20 Ιουνίου 2009

Σκουλάς Νίκος (ΑΜ 096)

Τακτικό μέλος #96 Σκουλάς Νίκος, ηθοποιός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: