Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2020

Διαγωνισμός Διηγήματος "Νέα Κανονικότητα"

Η ΑΛΕΦ (Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας) προκηρύσσει διαγωνισμό διηγήματος στην ελληνική γλώσσα με θέμα «Νέα κανονικότητα». 

 Η ζωή όλων μας αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Ας εκφράσουμε τα αισθήματα και τις προσδοκίες μας. Πώς είναι λοιπόν όταν ως άτομα, ως κοινωνία, ως πλανήτης, έχουμε συνηθίσει σε έναν τρόπο ζωής και ξαφνικά αναγκαζόμαστε να τον αλλάξουμε; 

 Ζητάμε διηγήματα επιστημονικής φαντασίας έκτασης μέχρι 4.000 λέξεις που να πραγματεύονται αυτό ακριβώς το θέμα. Ζητάμε ευφάνταστες ανατροπές στον μέχρι στιγμής καθιερωμένο τρόπο ζωής, οι οποίες μπορεί να συμβαίνουν είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε να εξαπλώνονται ακόμα και σε όλη την υφήλιο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν και δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού ενός διηγήματος, δεν θέλουμε να διαβάσουμε διηγήματα με θέμα αποκλειστικά την τρέχουσα πανδημία – ή οποιαδήποτε άλλη, φανταστική ή μη. Μια ραγδαία αλλαγή στον τρόπο ζωής μπορεί να επέλθει από πολλούς παράγοντες – από την πρώτη επαφή με έναν ξένο πολιτισμό, την μετακίνηση πληθυσμών, από κάποια τεχνολογική εξέλιξη, από ένα καινούργιο είδος πολιτεύματος, από τη διαχείριση του περιβάλλοντος, από οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε. Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει και δώστε μας πρωτότυπους τρόπους και συμβάντα τα οποία μπορούν να αναγκάσουν κάποιους ή και τον παγκόσμιο πληθυσμό να περάσουν σε μια νέα κανονικότητα, έναν τρόπο ζωής που δεν είχαν ενδεχομένως ούτε καν φανταστεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει, και τον οποίο πρέπει πλέον να συνηθίσουν και να εντάξουν στην καθημερινότητά τους. 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου, αρκεί τα έργα τους να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Εξαιρούνται τα μέλη της Αθηναϊκής Λέσχης Επιστημονικής Φαντασίας, τακτικά κι αντεπιστέλλοντα. 

 2. Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει ένα (1) έργο. 

 3 Τα έργα πρέπει να είναι ανώνυμα. 

 4. Το έργο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4.000 λέξεις σύμφωνα με τον μετρητή του Word (ο τίτλος και τυχόν προμετωπίδες δεν καταμετρώνται). 

 5. Λόγοι αποκλεισμού διηγήματος:
α. Είναι εκτός θέματος ή το θέμα αποτελεί περιφερειακό στοιχείο.
β. Στο αρχείο του διηγήματος αναγράφονται προσωπικά στοιχεία του συγγραφέα.
γ. Δεν ακολουθεί την καθορισμένη μορφοποίηση.
δ. Προωθεί ιδεολογίες μίσους και διακρίσεων. Το καταστατικό της Λέσχης αναγράφει ρητά ότι τέτοιες θέσεις δεν γίνονται δεκτές στους κόλπους της. 

 6. Θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία. Τα βραβεία συνοδεύονται, κατ’ ελάχιστον, από τα ακόλουθα χρηματικά έπαθλα: 1ο Βραβείο : 300 ευρώ 2ο Βραβείο : 200 ευρώ 3ο Βραβείο : 100 ευρώ 

7. Τα βραβευθέντα διηγήματα θα δημοσιευθούν στο περιοδικό Φανταστικά Χρονικά. 

 8. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας, μοιράζονται ισομερώς τα βραβεία και τα χρηματικά έπαθλα. 

 9. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, η ταυτότητα των οποίων θα παραμείνει μυστική μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, και η απονομή των διακρίσεων εναπόκειται στην απόλυτη αρμοδιότητα αυτής. 

 10. Κάθε συμμετέχων καλείται να πληρώσει το ποσό των δέκα (10) ευρώ για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό. Το ποσό αυτό είναι μη επιστρέψιμο και χρησιμοποιείται για την κάλυψη των εξόδων του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που τα χρήματα υπερκαλύψουν το κόστος, το ποσό θα μοιραστεί αναλογικά στα βραβευθέντα διηγήματα. 

 11. Η υποβολή συμμετοχών αρχίζει από τις 15 Νοεμβρίου 2020 και λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2021. 

 12. Το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου 2021, ανάλογα με τον όγκο των συμμετοχών. 

 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Στείλτε μας με ένα e-mail με θέμα «Νέα κανονικότητα», στη διεύθυνση fantastikachronika@gmail.com με τα εξής τρία αρχεία:
 o Στο πρώτο αρχείο θα περιέχεται το έργο σας, χωρίς καμία άλλη προσωπική πληροφορία.
 o Στο δεύτερο αρχείο, τις προσωπικές σας πληροφορίες: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail.
 o Μαζί με τα παραπάνω, επισυνάψτε και το αποδεικτικό κατάθεσης (δείτε λεπτομέρειες παρακάτω).
 o Το έργο πρέπει να έχει μορφοποίηση : Γραμματοσειρά Times New Roman 12 στιγμών, διάστιχο 1,5 γραμμών, περιθώρια 1,25 εκ., στοίχιση εκατέρωθεν. Στις αλλαγές ενότητας αφήστε δύο κενές γραμμές. 

 2. Καταθέστε το ποσό των 10 ευρώ με τη σημείωση «ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ» και το ονοματεπώνυμό σας, (αν δεν χωράει στην αιτιολογία του ΑΤΜ, δεκτό είναι το επώνυμο με την ένδειξη ΝΚ). Η κατάθεση μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο σάς εξυπηρετεί (στην τράπεζα, ή από ΑΤΜ, ή μέσω e-Banking). Σε περίπτωση που η κατάθεση γίνεται από άλλη τράπεζα, η προμήθεια επιβαρύνει τον καταθέτη.
Στοιχεία λογαριασμού: ΟΨΕΩΣ ΙΒΑΝ : GR 55 0110 1080 0000 1084 8026 323
Δικαιούχος : Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας
Τράπεζα : ΕΘΝΙΚΗ


Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Διαδικτυακό Συνέδριο Future Fiction

Αγαπητοί φίλοι,

ελπίζουμε να είστε όλοι καλά.


Σας προωθούμε μια πρόσκληση του Francesco Verso για παρακολούθηση του διαδικτυακού συνεδρίου που διοργανώνει η Future Fiction μεταξύ 17 και 20 Σεπτεμβρίου με ομιλητές από πολλές χώρες του κόσμου σχετικά με τις ποικίλες μορφές της επιστημονικής φαντασίας παγκοσμίως.

Το πλήρες πρόγραμμα βρίσκεται εδώ: https://www.futureconsf.com/schedule 
και σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συνέδριο θα μεταδοθεί ολόκληρο και δωρεάν στο YouTube στη διεύθυνση:www.youtube.com/futureconsf.


Θα υπάρχει και το παρακάτω κανάλι επικοινωνίας: Discord Channel για δημόσια συζήτηση πριν και μετά το συνέδριο: http://discord.gg/8VxFjb5


 
Οι διοργανωτές σχεδιάζουν επίσης μια προθέρμανση την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου για να κουβεντιάσουν τις λεπτομέρειες στην πλατφόρμα Zoom.

Sunday, September 6th
Zoom ID: 865 0627 1184
Passcode: 121212
Time: Beijing: 11pm, Moscow: 6pm, Rome: 5pm, Lagos: 4pm, Brasília: 12pm (noon), New York: 11am, Los Angeles: 8am.
Room capacity: up to 100 people

Όποιος θέλει μπορεί να το παρακολουθήσει και να προωθήσει την πρόσκληση σε όποια άλλα άτομα τυχόν ενδιαφέρονται.

Εκ μέρους του ΔΣ της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

============ ============ ============

Η πρόσκληση εδώ : 

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

Φανταστικά Χρονικά, τεύχος 30


Περιεχόμενα #30

Διηγήματα : 
Πεντόβολα, του Γιώργου Σαουλίδη 
Μεταφόρτωση, του Σωτήρη Πιτέλη

Έκθεση A.I. : More than Human, της Δανάης Κατσαβού

34° Λογοτεχνικό Εργαστήριο, της Βάσως Χρήστου

Εκκεντρικοί Επιστήμονες στον Κινηματογράφο, του Κώστα Γερογιάννη

Stanley Kubrick (1928-1999) στο Design Museum Λονδίνου, του Κύριλλου Χρυσού

Η επιστημονική φαντασία κι εγώ, της Judith Blish

ΦantastiCon 2019, του Γιώργου Σαουλίδη

Happy Death Day 2U και Time Loops, του Στάθη Νοδάρα

Ιαπωνικό σινεμά ε.φ. δεκαετίες ’50 και ’60 : η αρχή, του Άρη “Shock” Πουλόπουλου

Το σύμπαν του Mead (1933-2019), της Αντωνίας Κατσαβού

BIFFF 1985 & 1986, του Δημήτρη Βανέλλη

Πολλές βιβλιοπαρουσιάσεις 
και οι σταθερές στήλες «Συνέβη στο μεταξύ», «Τα νέα της ΑΛΕΦ» και «Πρόσφατες κυκλοφορίες» .

(Θα το βρείτε στα σημεία πώλησης κόμικς από Δευτέρα 01/06/2020)

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020

Μικρή διακοπή


Αγαπητοί φίλοι,
το Δ.Σ. της Αθηναϊκής Λέσχης Επιστημονικής Φαντασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της υγείας, αποφασίζει να αναστείλει για ένα χρονικό διάστημα τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της.

Όπως και όλοι, θα παρακολουθούμε στενά τα γεγονότα και θα προβούμε σε επαναπρογραμματισμό όταν το επιτρέψουν με ασφάλεια οι συνθήκες.
Θα έχουμε σίγουρα να συζητήσουμε για βιβλία και ταινίες όταν ξαναβρεθούμε.

Μέχρι τότε, ευχόμαστε σε όλους υγεία, ψυχραιμία και θετικές σκέψεις.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2020

Ομιλία Γεωργίας Μανώλη

Ενημέρωση: Υπάρχει βίντεο της ομιλίας:

https://www.youtube.com/watch?v=YkDXgAFmahM&feature=youtu.be


============
Αγαπητοί φίλοι,
παραμένοντας ψύχραιμοι μπροστά στα γεγονότα και αισιόδοξοι για τη συνέχεια, εμείς στην ΑΛΕΦ σάς καλούμε την Κυριακή 8 Μαρτίου (παγκόσμια ημέρα εορτασμού της γυναίκας) και ώρα 19:30 στο Καφέ-βιβλιοπωλείο ΕΝΑΣΤΡΟΝ (Σόλωνος 101) στην ομιλία της Γεωργίας Μανώλη "Φεμινιστική Επιστημονική Φαντασία".

Η Γεωργία Μανώλη, η οποία μας είχε παρουσιάσει πέρσι σε αντίστοιχη εκδήλωση γυναίκες συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας, σκοπεύει να μας μιλήσει συτή τη φορά για διάφορες θεματικές του είδους, για εκδόσεις, καθώς και για τις διαφορές ανάμεσα στη φεμινιστική λογοτεχνία και στη λεγόμενη "γυναικεία" λογοτεχνία.

Ελάτε να ακούσουμε και να κουβεντιάσουμε για ένα θέμα που παραμένει πάντα επίκαιρο και να περάσουμε μαζί μια όμορφη και ενδιαφέρουσα βραδιά.

Υ.Γ. Σε περίπτωση που οι επόμενες ημέρες φέρουν εξελίξεις οι οποίες να εμποδίζουν τη συνάντησή μας (πράγμα που απευχόμαστε) θα ακολουθήσει σχετικό μήνυμα.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020

Προβολή 23-02-2020

Αγαπητοί φίλοι,
η ΑΛΕΦ σάς προσκαλεί την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Κασίων (3ης Σεπτεμβρίου 56, 2ος όροφος) σε προβολή της ταινίας.

Στο γνωστό πλέον παιχνίδι του κινηματογραφικού τμήματος, δεν υπάρχει ανακοίνωση για τον τίτλο της ταινίας. Υπάρχουν όμως τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν θέλετε να μαντέψετε.

Ο Οράτιος είχε πει: «Ακόμα και τώρα που μιλάμε φεύγει ο ζηλιάρης χρόνος. Άδραξε τη μέρα και στο αύριο μην πιστεύεις!»
Σοφό, αν καταλαβαίνουμε ότι ζούμε, κυρίως, με το παρελθόν. Ο ουράνιος θόλος μάς δείχνει συνεχώς το παρελθόν. Οι πολιτικοί βρίζουν, ο ένας τον άλλον, για το παρελθόν τους. Οι αναμνήσεις μας, συνήθως, έχουν διάρκεια. Το παρόν έχει μηδενική ύπαρξη. Το μέλλον είναι αόρατο, ίσως γεμάτο στόχους, ελπίδες, προσδοκίες… Τι συμβαίνει όμως αν νιώσουμε ότι οι αναμνήσεις μας δεν ξεθωριάζουν, αλλά αλλάζουν;  

Έξτρα βοήθεια, η συνημμένη φωτογραφία.Η είσοδος είναι, όπως πάντα, ελεύθερη και η διάρκεια της ταινίας είναι 1:54 (μέχρι τους τίτλους τέλους).

Παράκληση: Ελάτε στην ώρα σας! (Πάντα υπάρχει κίνηση - μη χάσετε την αρχή)

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020

Παρουσίαση βιβλίου, Κολιοδήμος

Λεπτομέρειες από την παρουσίαση και φωτογραφίες, μπορείτε να δείτε εδώ:


Αρχική ανακοίνωση:


Αγαπητοί φίλοι,
στην εικόνα βλέπετε πρόσκληση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του μέλους μας Δημήτρη Κολιοδήμου CINE-ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 7:30 μ.μ. στον Πολυχώρο ΑΙΤΙΟΝ (Τζιραίων 8-10, Μακρυγιάννη).

Το βιβλίο περιλαμβάνει δοκίμια και παρουσιάσεις πάνω σε θέματα του κινηματογράφου, δύο μάλιστα από τα κείμενά του έχουν εμφανιστεί και στα Φανταστικά Χρονικά.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020

Γενέθλια Άλεφ, κλείνει 22

Αγαπητοί φίλοι,
στις 14 Φεβρουαρίου του 1998, η ΑΛΕΦ γεννήθηκε σ' ένα παταράκι στο κέντρο της Αθήνας. 
Καθώς η επέτειος των 22ων γενεθλίων της Λέσχης πλησιάζει για άλλη μια φορά, σας καλούμε να γιορτάσουμε το γεγονός την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020, στις 19:30 στο Καφέ-μπαρ ΦΑΕΙΝΟΝ (Καλλιδρομίου και Μαυρομιχάλη) με μια τούρτα και με το σχετικό πανηγύρι.

Για να θυμηθούμε τις απαρχές, όλα όσα μας οδήγησαν πολλά χρόνια πριν να γίνουμε φίλοι του φανταστικού, θα έχουμε και ανάγνωση δυο πολύ σύντομων κλασικών ιστοριών από τα παλιά.

Σας περιμένουμε όλους για ανάγνωση, φαγοπότι και κουβεντούλα. Μην το χάσετε!

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020

Ομιλία Ευριπίδου, 26.01.2020

Αγαπητοί φίλοι,
η ΑΛΕΦ έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει 

την Κυριακή 26 Ιανουαρίου και ώρα 19:30 
στο Καφέ-Βιβλιοπωλείο ΈΝΑΣΤΡΟΝ (Σόλωνος 101) 

στην ομιλία του μέλους μας Αταλάντης Ευριπίδου 

με θέμα "Οι χαρακτήρες μας και το συναίσθημά τους: Το ζήτημα της ταυτότητας στη Λογοτεχνία του Φανταστικού".

Καθώς οι καιροί αλλάζουν γοργά, τα σύγχρονα κείμενα του φανταστικού εστιάζουν πλέον σε θέματα που έχουν να κάνουν πολύ περισσότερο με τον άνθρωπο από ό,τι στο παρελθόν, όπου η ιδέα, η τεχνολογία και το αχανές σύμπαν έπαιζαν τον πρώτο ρόλο. Ελάτε ν' ακούσουμε μια προσέγγιση σε θέματα ανθρώπινης ταυτότητας, μια που δεν αφορούν μόνο τη λογοτεχνία αλλά και τον καθέναν μας προσωπικά.
Και φυσικά, για να μην ξεχνιόμαστε, ελάτε να κουβεντιάσουμε με την ομιλήτρια και μεταξύ μας, να πιούμε μια μπύρα ή και περισσότερες και να περάσουμε μια όμορφη βραδιά.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020

Πίτα για το 2020 alef

Αγαπητοί φίλοι,
το Δ.Σ. της ΑΛΕΦ σάς εύχεται μια πολύ καλή νέα χρονιά, με υγεία, ευημερία και δημιουργίες.

Η πρώτη εκδήλωση του νέου έτους θα είναι η καθιερωμένη μας κοπή πίττας, την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 (πόσο ε.φ. φαινόταν κάποτε αυτό!) στις 19:30, στο καφέ-μπαρ ΦΑΕΙΝΟΝ (Καλλιδρομίου και Μαυρομιχάλη).

Ελάτε να δούμε ποιος/ποια θα κερδίσει το φετινό δώρο, να απολαύσουμε νόστιμη βασιλόπιτα, ποτάκια, καφέδες και φυσικά καλή παρέα και ενδιαφέροντα σχέδια.
Σας περιμένουμε όλους και σας ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα το υπόλοιπο των εορταστικών ημερών μέχρι τότε.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου