Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2002

Θερινή Συνεστίαση 2002 (Εκδήλωση 086)

Θερινή Συνεστίαση 2002.

Τόπος : εστιατόριο Αλεξάνδρα

Ημερομηνία : 28/06/2002