Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2020

Διαγωνισμός Διηγήματος "Νέα Κανονικότητα"

Η ΑΛΕΦ (Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας) προκηρύσσει διαγωνισμό διηγήματος στην ελληνική γλώσσα με θέμα «Νέα κανονικότητα». 

 Η ζωή όλων μας αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Ας εκφράσουμε τα αισθήματα και τις προσδοκίες μας. Πώς είναι λοιπόν όταν ως άτομα, ως κοινωνία, ως πλανήτης, έχουμε συνηθίσει σε έναν τρόπο ζωής και ξαφνικά αναγκαζόμαστε να τον αλλάξουμε; 

 Ζητάμε διηγήματα επιστημονικής φαντασίας έκτασης μέχρι 4.000 λέξεις που να πραγματεύονται αυτό ακριβώς το θέμα. Ζητάμε ευφάνταστες ανατροπές στον μέχρι στιγμής καθιερωμένο τρόπο ζωής, οι οποίες μπορεί να συμβαίνουν είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε να εξαπλώνονται ακόμα και σε όλη την υφήλιο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν και δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού ενός διηγήματος, δεν θέλουμε να διαβάσουμε διηγήματα με θέμα αποκλειστικά την τρέχουσα πανδημία – ή οποιαδήποτε άλλη, φανταστική ή μη. Μια ραγδαία αλλαγή στον τρόπο ζωής μπορεί να επέλθει από πολλούς παράγοντες – από την πρώτη επαφή με έναν ξένο πολιτισμό, την μετακίνηση πληθυσμών, από κάποια τεχνολογική εξέλιξη, από ένα καινούργιο είδος πολιτεύματος, από τη διαχείριση του περιβάλλοντος, από οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε. Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει και δώστε μας πρωτότυπους τρόπους και συμβάντα τα οποία μπορούν να αναγκάσουν κάποιους ή και τον παγκόσμιο πληθυσμό να περάσουν σε μια νέα κανονικότητα, έναν τρόπο ζωής που δεν είχαν ενδεχομένως ούτε καν φανταστεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει, και τον οποίο πρέπει πλέον να συνηθίσουν και να εντάξουν στην καθημερινότητά τους. 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου, αρκεί τα έργα τους να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Εξαιρούνται τα μέλη της Αθηναϊκής Λέσχης Επιστημονικής Φαντασίας, τακτικά κι αντεπιστέλλοντα. 

 2. Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει ένα (1) έργο. 

 3 Τα έργα πρέπει να είναι ανώνυμα. 

 4. Το έργο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4.000 λέξεις σύμφωνα με τον μετρητή του Word (ο τίτλος και τυχόν προμετωπίδες δεν καταμετρώνται). 

 5. Λόγοι αποκλεισμού διηγήματος:
α. Είναι εκτός θέματος ή το θέμα αποτελεί περιφερειακό στοιχείο.
β. Στο αρχείο του διηγήματος αναγράφονται προσωπικά στοιχεία του συγγραφέα.
γ. Δεν ακολουθεί την καθορισμένη μορφοποίηση.
δ. Προωθεί ιδεολογίες μίσους και διακρίσεων. Το καταστατικό της Λέσχης αναγράφει ρητά ότι τέτοιες θέσεις δεν γίνονται δεκτές στους κόλπους της. 

 6. Θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία. Τα βραβεία συνοδεύονται, κατ’ ελάχιστον, από τα ακόλουθα χρηματικά έπαθλα: 1ο Βραβείο : 300 ευρώ 2ο Βραβείο : 200 ευρώ 3ο Βραβείο : 100 ευρώ 

7. Τα βραβευθέντα διηγήματα θα δημοσιευθούν στο περιοδικό Φανταστικά Χρονικά. 

 8. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας, μοιράζονται ισομερώς τα βραβεία και τα χρηματικά έπαθλα. 

 9. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, η ταυτότητα των οποίων θα παραμείνει μυστική μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, και η απονομή των διακρίσεων εναπόκειται στην απόλυτη αρμοδιότητα αυτής. 

 10. Κάθε συμμετέχων καλείται να πληρώσει το ποσό των δέκα (10) ευρώ για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό. Το ποσό αυτό είναι μη επιστρέψιμο και χρησιμοποιείται για την κάλυψη των εξόδων του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που τα χρήματα υπερκαλύψουν το κόστος, το ποσό θα μοιραστεί αναλογικά στα βραβευθέντα διηγήματα. 

 11. Η υποβολή συμμετοχών αρχίζει από τις 15 Νοεμβρίου 2020 και λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2021. 

 12. Το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου 2021, ανάλογα με τον όγκο των συμμετοχών. 

 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Στείλτε μας με ένα e-mail με θέμα «Νέα κανονικότητα», στη διεύθυνση fantastikachronika@gmail.com με τα εξής τρία αρχεία:
 o Στο πρώτο αρχείο θα περιέχεται το έργο σας, χωρίς καμία άλλη προσωπική πληροφορία.
 o Στο δεύτερο αρχείο, τις προσωπικές σας πληροφορίες: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail.
 o Μαζί με τα παραπάνω, επισυνάψτε και το αποδεικτικό κατάθεσης (δείτε λεπτομέρειες παρακάτω).
 o Το έργο πρέπει να έχει μορφοποίηση : Γραμματοσειρά Times New Roman 12 στιγμών, διάστιχο 1,5 γραμμών, περιθώρια 1,25 εκ., στοίχιση εκατέρωθεν. Στις αλλαγές ενότητας αφήστε δύο κενές γραμμές. 

 2. Καταθέστε το ποσό των 10 ευρώ με τη σημείωση «ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ» και το ονοματεπώνυμό σας, (αν δεν χωράει στην αιτιολογία του ΑΤΜ, δεκτό είναι το επώνυμο με την ένδειξη ΝΚ). Η κατάθεση μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο σάς εξυπηρετεί (στην τράπεζα, ή από ΑΤΜ, ή μέσω e-Banking). Σε περίπτωση που η κατάθεση γίνεται από άλλη τράπεζα, η προμήθεια επιβαρύνει τον καταθέτη.
Στοιχεία λογαριασμού: ΟΨΕΩΣ ΙΒΑΝ : GR 55 0110 1080 0000 1084 8026 323
Δικαιούχος : Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας
Τράπεζα : ΕΘΝΙΚΗ


Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Διαδικτυακό Συνέδριο Future Fiction

Αγαπητοί φίλοι,

ελπίζουμε να είστε όλοι καλά.


Σας προωθούμε μια πρόσκληση του Francesco Verso για παρακολούθηση του διαδικτυακού συνεδρίου που διοργανώνει η Future Fiction μεταξύ 17 και 20 Σεπτεμβρίου με ομιλητές από πολλές χώρες του κόσμου σχετικά με τις ποικίλες μορφές της επιστημονικής φαντασίας παγκοσμίως.

Το πλήρες πρόγραμμα βρίσκεται εδώ: https://www.futureconsf.com/schedule 
και σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συνέδριο θα μεταδοθεί ολόκληρο και δωρεάν στο YouTube στη διεύθυνση:www.youtube.com/futureconsf.


Θα υπάρχει και το παρακάτω κανάλι επικοινωνίας: Discord Channel για δημόσια συζήτηση πριν και μετά το συνέδριο: http://discord.gg/8VxFjb5


 
Οι διοργανωτές σχεδιάζουν επίσης μια προθέρμανση την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου για να κουβεντιάσουν τις λεπτομέρειες στην πλατφόρμα Zoom.

Sunday, September 6th
Zoom ID: 865 0627 1184
Passcode: 121212
Time: Beijing: 11pm, Moscow: 6pm, Rome: 5pm, Lagos: 4pm, Brasília: 12pm (noon), New York: 11am, Los Angeles: 8am.
Room capacity: up to 100 people

Όποιος θέλει μπορεί να το παρακολουθήσει και να προωθήσει την πρόσκληση σε όποια άλλα άτομα τυχόν ενδιαφέρονται.

Εκ μέρους του ΔΣ της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

============ ============ ============

Η πρόσκληση εδώ : 

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

Φανταστικά Χρονικά, τεύχος 30


Περιεχόμενα #30

Διηγήματα : 
Πεντόβολα, του Γιώργου Σαουλίδη 
Μεταφόρτωση, του Σωτήρη Πιτέλη

Έκθεση A.I. : More than Human, της Δανάης Κατσαβού

34° Λογοτεχνικό Εργαστήριο, της Βάσως Χρήστου

Εκκεντρικοί Επιστήμονες στον Κινηματογράφο, του Κώστα Γερογιάννη

Stanley Kubrick (1928-1999) στο Design Museum Λονδίνου, του Κύριλλου Χρυσού

Η επιστημονική φαντασία κι εγώ, της Judith Blish

ΦantastiCon 2019, του Γιώργου Σαουλίδη

Happy Death Day 2U και Time Loops, του Στάθη Νοδάρα

Ιαπωνικό σινεμά ε.φ. δεκαετίες ’50 και ’60 : η αρχή, του Άρη “Shock” Πουλόπουλου

Το σύμπαν του Mead (1933-2019), της Αντωνίας Κατσαβού

BIFFF 1985 & 1986, του Δημήτρη Βανέλλη

Πολλές βιβλιοπαρουσιάσεις 
και οι σταθερές στήλες «Συνέβη στο μεταξύ», «Τα νέα της ΑΛΕΦ» και «Πρόσφατες κυκλοφορίες» .

(Θα το βρείτε στα σημεία πώλησης κόμικς από Δευτέρα 01/06/2020)

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020

Μικρή διακοπή


Αγαπητοί φίλοι,
το Δ.Σ. της Αθηναϊκής Λέσχης Επιστημονικής Φαντασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της υγείας, αποφασίζει να αναστείλει για ένα χρονικό διάστημα τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της.

Όπως και όλοι, θα παρακολουθούμε στενά τα γεγονότα και θα προβούμε σε επαναπρογραμματισμό όταν το επιτρέψουν με ασφάλεια οι συνθήκες.
Θα έχουμε σίγουρα να συζητήσουμε για βιβλία και ταινίες όταν ξαναβρεθούμε.

Μέχρι τότε, ευχόμαστε σε όλους υγεία, ψυχραιμία και θετικές σκέψεις.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2020

Ομιλία Γεωργίας Μανώλη

Ενημέρωση: Υπάρχει βίντεο της ομιλίας:

https://www.youtube.com/watch?v=YkDXgAFmahM&feature=youtu.be


============
Αγαπητοί φίλοι,
παραμένοντας ψύχραιμοι μπροστά στα γεγονότα και αισιόδοξοι για τη συνέχεια, εμείς στην ΑΛΕΦ σάς καλούμε την Κυριακή 8 Μαρτίου (παγκόσμια ημέρα εορτασμού της γυναίκας) και ώρα 19:30 στο Καφέ-βιβλιοπωλείο ΕΝΑΣΤΡΟΝ (Σόλωνος 101) στην ομιλία της Γεωργίας Μανώλη "Φεμινιστική Επιστημονική Φαντασία".

Η Γεωργία Μανώλη, η οποία μας είχε παρουσιάσει πέρσι σε αντίστοιχη εκδήλωση γυναίκες συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας, σκοπεύει να μας μιλήσει συτή τη φορά για διάφορες θεματικές του είδους, για εκδόσεις, καθώς και για τις διαφορές ανάμεσα στη φεμινιστική λογοτεχνία και στη λεγόμενη "γυναικεία" λογοτεχνία.

Ελάτε να ακούσουμε και να κουβεντιάσουμε για ένα θέμα που παραμένει πάντα επίκαιρο και να περάσουμε μαζί μια όμορφη και ενδιαφέρουσα βραδιά.

Υ.Γ. Σε περίπτωση που οι επόμενες ημέρες φέρουν εξελίξεις οι οποίες να εμποδίζουν τη συνάντησή μας (πράγμα που απευχόμαστε) θα ακολουθήσει σχετικό μήνυμα.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020

Προβολή 23-02-2020

Αγαπητοί φίλοι,
η ΑΛΕΦ σάς προσκαλεί την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Κασίων (3ης Σεπτεμβρίου 56, 2ος όροφος) σε προβολή της ταινίας.

Στο γνωστό πλέον παιχνίδι του κινηματογραφικού τμήματος, δεν υπάρχει ανακοίνωση για τον τίτλο της ταινίας. Υπάρχουν όμως τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν θέλετε να μαντέψετε.

Ο Οράτιος είχε πει: «Ακόμα και τώρα που μιλάμε φεύγει ο ζηλιάρης χρόνος. Άδραξε τη μέρα και στο αύριο μην πιστεύεις!»
Σοφό, αν καταλαβαίνουμε ότι ζούμε, κυρίως, με το παρελθόν. Ο ουράνιος θόλος μάς δείχνει συνεχώς το παρελθόν. Οι πολιτικοί βρίζουν, ο ένας τον άλλον, για το παρελθόν τους. Οι αναμνήσεις μας, συνήθως, έχουν διάρκεια. Το παρόν έχει μηδενική ύπαρξη. Το μέλλον είναι αόρατο, ίσως γεμάτο στόχους, ελπίδες, προσδοκίες… Τι συμβαίνει όμως αν νιώσουμε ότι οι αναμνήσεις μας δεν ξεθωριάζουν, αλλά αλλάζουν;  

Έξτρα βοήθεια, η συνημμένη φωτογραφία.Η είσοδος είναι, όπως πάντα, ελεύθερη και η διάρκεια της ταινίας είναι 1:54 (μέχρι τους τίτλους τέλους).

Παράκληση: Ελάτε στην ώρα σας! (Πάντα υπάρχει κίνηση - μη χάσετε την αρχή)

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020

Παρουσίαση βιβλίου, Κολιοδήμος

Λεπτομέρειες από την παρουσίαση και φωτογραφίες, μπορείτε να δείτε εδώ:


Αρχική ανακοίνωση:


Αγαπητοί φίλοι,
στην εικόνα βλέπετε πρόσκληση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του μέλους μας Δημήτρη Κολιοδήμου CINE-ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 7:30 μ.μ. στον Πολυχώρο ΑΙΤΙΟΝ (Τζιραίων 8-10, Μακρυγιάννη).

Το βιβλίο περιλαμβάνει δοκίμια και παρουσιάσεις πάνω σε θέματα του κινηματογράφου, δύο μάλιστα από τα κείμενά του έχουν εμφανιστεί και στα Φανταστικά Χρονικά.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020

Γενέθλια Άλεφ, κλείνει 22

Αγαπητοί φίλοι,
στις 14 Φεβρουαρίου του 1998, η ΑΛΕΦ γεννήθηκε σ' ένα παταράκι στο κέντρο της Αθήνας. 
Καθώς η επέτειος των 22ων γενεθλίων της Λέσχης πλησιάζει για άλλη μια φορά, σας καλούμε να γιορτάσουμε το γεγονός την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020, στις 19:30 στο Καφέ-μπαρ ΦΑΕΙΝΟΝ (Καλλιδρομίου και Μαυρομιχάλη) με μια τούρτα και με το σχετικό πανηγύρι.

Για να θυμηθούμε τις απαρχές, όλα όσα μας οδήγησαν πολλά χρόνια πριν να γίνουμε φίλοι του φανταστικού, θα έχουμε και ανάγνωση δυο πολύ σύντομων κλασικών ιστοριών από τα παλιά.

Σας περιμένουμε όλους για ανάγνωση, φαγοπότι και κουβεντούλα. Μην το χάσετε!

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020

Ομιλία Ευριπίδου, 26.01.2020

Αγαπητοί φίλοι,
η ΑΛΕΦ έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει 

την Κυριακή 26 Ιανουαρίου και ώρα 19:30 
στο Καφέ-Βιβλιοπωλείο ΈΝΑΣΤΡΟΝ (Σόλωνος 101) 

στην ομιλία του μέλους μας Αταλάντης Ευριπίδου 

με θέμα "Οι χαρακτήρες μας και το συναίσθημά τους: Το ζήτημα της ταυτότητας στη Λογοτεχνία του Φανταστικού".

Καθώς οι καιροί αλλάζουν γοργά, τα σύγχρονα κείμενα του φανταστικού εστιάζουν πλέον σε θέματα που έχουν να κάνουν πολύ περισσότερο με τον άνθρωπο από ό,τι στο παρελθόν, όπου η ιδέα, η τεχνολογία και το αχανές σύμπαν έπαιζαν τον πρώτο ρόλο. Ελάτε ν' ακούσουμε μια προσέγγιση σε θέματα ανθρώπινης ταυτότητας, μια που δεν αφορούν μόνο τη λογοτεχνία αλλά και τον καθέναν μας προσωπικά.
Και φυσικά, για να μην ξεχνιόμαστε, ελάτε να κουβεντιάσουμε με την ομιλήτρια και μεταξύ μας, να πιούμε μια μπύρα ή και περισσότερες και να περάσουμε μια όμορφη βραδιά.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020

Πίτα για το 2020 alef

Αγαπητοί φίλοι,
το Δ.Σ. της ΑΛΕΦ σάς εύχεται μια πολύ καλή νέα χρονιά, με υγεία, ευημερία και δημιουργίες.

Η πρώτη εκδήλωση του νέου έτους θα είναι η καθιερωμένη μας κοπή πίττας, την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 (πόσο ε.φ. φαινόταν κάποτε αυτό!) στις 19:30, στο καφέ-μπαρ ΦΑΕΙΝΟΝ (Καλλιδρομίου και Μαυρομιχάλη).

Ελάτε να δούμε ποιος/ποια θα κερδίσει το φετινό δώρο, να απολαύσουμε νόστιμη βασιλόπιτα, ποτάκια, καφέδες και φυσικά καλή παρέα και ενδιαφέροντα σχέδια.
Σας περιμένουμε όλους και σας ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα το υπόλοιπο των εορταστικών ημερών μέχρι τότε.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

Χειμερινή συνεστίαση 2019

Αγαπητοί φίλοι,

τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και οι μέρες για τη χειμερινή συνεστίαση επίσης.
Όπως πάντα, η χειμερινή μάζωξη είναι προγραμματισμένη για τις 27 Δεκεμβρίου.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στο Εστιατόριο Αλεξάνδρα, Αργεντινής Δημοκρατίας 8α και Ζωναρά 21 (γωνία) - Νεάπολη, Πάρκο Παναθήναια, την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα περίπου 9:00 μ.μ.

Για την καλύτερη οργάνωσή μας, όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, παρακαλούμε να απαντήσουν σ' αυτό το email, δηλώνοντας και τον αριθμό των ατόμων. 

Μην αργήσετε, για να μην υπάρχει δυσκολία στη μοιρασιά των πρώτων πιάτων!
Παρακαλούμε επίσης να έχετε μαζί σας ψιλά για να είναι εύκολο να δοθούν ρέστα.


Παρακάτω ακολουθεί το μενού μαζί με τις τιμές.

Πρώτα πιάτα :
Τυροκροκέτες "Αλεξάνδρα" (ανά 4 άτομα)
- Κεφτεδάκια με δυόσμο και ντιπ με σως από γιαούρτι ή Χορτόπιτα με άγρια χόρτα και σπανάκι (Πλαστό Λευκάδας)  (ανά 4 άτομα)
Πράσινη σαλάτα με λόλα, μαρούλι, ρόκα, ελιές, βαλσάμικο ξύδι αρωματισμένο με θυμάρι και φλοίδες από γραβιέρα Αμφιλοχίας (ανά 4 άτομα)

 Κυρίως πιάτα  (Επιλέγουμε ένα από: )
Μπιφτέκια από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά ψημένα στα κάρβουνα, πάνω σε ψητή ντομάτα, συνοδεύονται από πατάτες τηγανητές και τριμμένη φέτα  ή
Σνίτσελ κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας και ρύζι λαχανικών ή
Χοιρινά μπριζολάκια στα κάρβουνα συνοδεύονται από πατάτες τηγανητές ή
Μπακαλιάρος τηγανητός με σκορδαλιά, συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές ή
Λιγκουίνι με σπανάκι, ψητές ντομάτες, ελιές και κουκουνάρι

Τιμή ανά άτομο 14,50 € χωρίς τα ποτά.

Τιμές ποτών:
 ½ lt Χύμα Λευκό Κρασί από Ροδίτης & Μοσχοφίλερο   4,40€
 ½ lt Χύμα Ροζέ  Κρασί από Grenache Rouge  4,60€
 ½ lt Χύμα Κόκκινο  Κρασί από Syrah & Αγιωργίτικο 4,70€
 Αναψυκτικά  2,00€
 Μπύρες :
·        ΜΥΘΟΣ Ποτήρι 250ml 2,40€
·        ΜΥΘΟΣ Ποτήρι 400ml 3,30€
·        ΑΛΦΑ 500ml 2,70€
·        FIX 500ml 2.80
·        ΒΕΡΓΙΝΑ 500ml 2.50

Σας περιμένουμε όλους και ελπίζουμε να σας δούμε εκεί.

Στο ενδιάμεσο, ωστόσο, ευχόμαστε σε όλους Καλές Γιορτές, με υγεία, ηρεμία και δημιουργικότητα.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΛΕΦ

Βάσω Χρήστου

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019

Προβολή 15 Δεκ.

Αγαπητοί φίλοι,
το κινηματογραφικό τμήμα της ΑΛΕΦ σάς καλεί την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Κασίων (3ης Σεπτεμβρίου 56, 2ος όροφος) σε προβολή ταινίας. Ποιας ταινίας; Αυτή είναι η έκπληξη του τμήματος που μας έχει δώσει μόνο τα παρακάτω στοιχεία:

«Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων ξεκινά με ένα βήμα!
Α, α, α… ωραίο πράγμα τα ταξίδια, φίλοι μου. Ακόμα κι αν είναι χιλίων χιλιομέτρων ή και πιο μακρινά. Αλλάζεις παραστάσεις, ανανεώνεις τον αέρα σου. Κι ο τουρισμός; Καλύτερος! Γνωρίζεις ανθρώπους, επισκέπτεσαι διάσημα μέρη. Ακόμα κι αν κουραστείς ή ζήσεις και κάποια περιπέτεια, θά 'ναι κάτι… μεγαλειώδες!»


Συμπληρωματικά, επισυνάπτουμε και μια φωτογραφία για βοήθεια σε όσους θέλουν να μαντέψουν.

Η είσοδος είναι, όπως πάντα, ελεύθερη κι η διάρκεια της ταινίας είναι 98’ .

Παράκληση: «Ελάτε στην ώρα σας!» (Πάντα υπάρχει κίνηση-μη χάσετε την αρχή).

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2019

Ανάγνωση διηγήματος Κώστα Χαρίτου

Αγαπητοί φίλοι,
η ΑΛΕΦ έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει την 
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:30 
στην καφετέρια "ΦΑΕΙΝΟΝ" (Καλλιδρομίου και Μαυρομιχάλη) 
στην ανάγνωση του διηγήματος 
του Κώστα Χαρίτου, 
"Συναισθηματόριο"

Το διήγημα, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στο 33ο Λογοτεχνικό Εργαστήριο, είναι ένα κείμενο Επιστημονικής Φαντασίας με ενδιαφέρουσες προεκτάσεις στο θέμα της παιδείας αλλά και της ανθρώπινης φύσης και θα έχουμε την ευκαιρία να το ακούσουμε εδώ στη βελτιωμένη του μορφή μετά από τις σχετικές διορθώσεις.

Σας περιμένουμε όλους για καφέδες, μπύρες, ποτάκια, λογοτεχνικές και μη συζητήσεις και άλλα πολλά και όμορφα σε ένα απόγευμα με γλυκές στιγμές.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2019

Ταινία 03-11-2019

Η Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας (Α.Λ.Ε.Φ.) σας προσκαλεί, την Κυριακή 3-11-
2019, στην Αίθουσα Κασίων (Γ’ Σεπτεμβρίου 56, 2 ος όροφος) και ώρα 19.00, στην προβολή της πρώτης ταινίας της νέας σεζόν.

Όπως είναι πια καθιερωμένο, ο τίτλος της ταινίας θα είναι έκπληξη. Ωστόσο, το κινηματογραφικό τμήμα δίνει τα παρακάτω στοιχεία για να μαντέψουν όσοι θέλουν:

Μια εικόνα ...
... και λίγα λόγια για την ταινία:

«Στη ζωή, το απρόοπτο μπορεί να χτυπήσει κάθε στιγμή.
Ξαφνικά!
Τι απρόοπτο θα ήταν, αν δεν είχε αυτή την ιδιότητα;
Όσο και να τα έχουμε προβλέψει όλα, αυτό μπορεί να μας περιμένει πίσω απ’ την γωνία.
Πολλοί από εμάς (ιδίως οι ψυχαναγκαστικοί) θα θέλαμε να αλλάξουμε … έστω κάτι, αλλά πώς;»

Η ταινία δεν έχει προβληθεί στη χώρα μας, ενώ η διάρκειά της είναι (χωρίς τους τίτλους του
τέλους) 75’ .

Παράκληση: «Ελάτε στην ώρα σας!» (Πάντα υπάρχει κίνηση-μη χάσετε την αρχή).

Η είσοδος είναι, όπως πάντα, ελεύθερη. Σας περιμένουμε!

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

Βιβλίο, Άγριες Τελετές, 20191102

Αγαπητοί φίλοι,
με μεγάλη χαρά σάς προωθούμε την πρόσκληση των εκδόσεων ΕΝΑΣΤΡΟΝ για την παρουσίαση του βιβλίου του μέλους μας Τέτης Θεοδώρου "Αγριες Τελετές".
Πρόκειται για ένα βιβλίο για τους αρχαίους μύθους και τον τρόπο που επηρεάζουν οι τελετές τους ανθρώπους και τις κοινωνίες.Η παρουσίαση θα γίνει από τους συγγραφείς Ευθυμία Δεσποτάκη και Λευτέρη Κεραμίδα στο βιβλιοκαφέ ΈΝΑΣΤΡΟΝ (Σόλωνος 101) το Σάββατο 2 Νοεμβρίου, στις 19:30.

Θα χαρούμε να βρεθούμε όλοι εκεί.

Εκ μέρους του ΔΣ της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Νέο ΔΣ στην Άλεφ, 2019 - 2021

Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση έγιναν εκλογές και εκλέχτηκε το ακόλουθο Διοικητικό Συμβούλιο για την Αθηναίκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας:

Πρόεδρος: Κατσαβού Αντωνία

Αντιπρόεδρος: Χριστόπουλος Ηφαιστίων

Γεν. Γραμματέας: Χρήστου Βάσω

Ταμίας: Κατσαβός Γιώργος

Μέλος: Μανωλιός Μιχάλης

34ο Λογοτεχνικό Εργαστήριο Άλεφ, συμμετοχές

Για το 34ο Λογοτεχνικό Εργαστήριο της ΑΛΕΦδεχτήκαμε δεκαπέντε διηγήματα. Με σκοπό να αποσυμφορηθεί το επόμενο εργαστήριο, στο 34ο θα σχολιαστούν δεκατρία διηγήματα. Οι συγγραφείς των υπόλοιπων δύο (θέσεις 14-15) θα έχουν κρατημένη θέση στο 35ο.
Συγγραφείς του 34ου Εργαστηρίου (16-17/11/2019):
Κρίστι Γιακουμάκου
Νεκτάριος Χρυσός
Βάγια Ψευτάκη
Δήμητρα Νικολαΐδου
Κιάρα Καλουντζή
Νικόλας Στασινός
Στάθης Νοδάρας
Μιχάλης Μανωλιός
Αταλάντη Ευριπίδου
Κώστας Χαρίτος
Χριστίνα Ζαμποπούλου
Γιώργος Σαουλίδης
Ηφαιστίων Χριστόπουλος
Κρατημένες θέσεις για το 35ο Εργαστήριο (Μάιος 2020)
Κέλλυ Θεοδωρακοπούλου
Ντίνος Χατζηγιώργης
Ευχαριστούμε για την αθρόα συμμετοχή!
Οι υπεύθυνοι Εργαστηρίου
Κώστας Χαρίτος
Βάσω Χρήστου
Μιχάλης Μανωλιός

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019

Γενική Συνέλευση 2019

Αγαπητοί φίλοι,
το Δ.Σ. της ΑΛΕΦ σάς καλεί την Κυριακή 20 Οκτωβρίου και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Κασίων (3ης Σεπτεμβρίου 56, 2ος όροφος) στην τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση και τις επακόλουθες αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Δ.Σ. .

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
1.      Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2018-2019.
2.      Αναφορά των Λογοτεχνικών Εργαστηρίων, 32ου και 33ου.
3.      Εκδοτική και Οικονομική πορεία του περιοδικού & των ανθολογιών.
4.      Οικονομικός απολογισμός για το διάστημα 2018-2019.
5.      Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6.      Συζήτηση προϋπολογισμού του έτους 2019-2020.
7.      Προτάσεις-Εισηγήσεις στο Δ.Σ. .
8.      Θέματα και προτάσεις που θα τεθούν προς συζήτηση από τα μέλη,
9.      Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και αρχαιρεσίες Δ.Σ. .

(Θέματα προς συζήτηση και υποψηφιότητες μπορούν τα τεθούν είτε νωρίτερα, με μήνυμα στο e-mailvasso.christou@gmail.com είτε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης)

Δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής προτάσεων στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη της ΑΛΕΦ. Δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση και στις εκλογές έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακώς ενήμερα μέλη της ΑΛΕΦ. Τακτικά μέλη είναι εκείνα για τα οποία έχει παρέλθει ένα τετράμηνο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέλους στο Δ.Σ. .
Ταμειακώς ενήμερα είναι όσα μέλη έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή και του Β' εξαμήνου 2019. Η εξόφληση των συνδρομών μπορεί να γίνει την ημέρα της Συνέλευσης.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης την εκδήλωση της Κυριακής 13 Οκτωβρίου στις 19:30 στο ΦΑΕΙΝΟΝ, όπου η κυρία Judy Blish θα μας μιλήσει για γεγονότα και παραλειπόμενα των παλιών καλών καιρών της ε.φ. στην Αμερική.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019

Η Judy Blish μιλάει στην Άλεφ

Αγαπητοί φίλοι,
η ΑΛΕΦ έχει τη μεγάλη χαρά να σας προσκαλέσει την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:30 στο καφέ-βιβλιοπωλείο ΕΝΑΣΤΡΟΝ (Σόλωνος 101) στην ομιλία της Judy Blish (Judith Ann Lawrence Blish), την οποία ταιριάζει να ονομάσουμε "Once Upon a Time in America".

Η κυρία Blish, η οποία ζει εδώ και πολλά χρόνια μόνιμα στην Αθήνα και έχει τιμήσει και άλλες εκδηλώσεις μας, θα μας μιλήσει για τη ζωή και τα δρώμενα παλαιότερων εποχών της Επιστημονικής Φαντασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το περιεχόμενο της ομιλίας θα είναι διανθισμένο με παραλειπόμενα, κάποια από τα οποία φαίνεται πως θα είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα.
Ελάτε να δούμε γεγονότα στο φως μιας άλλης εποχής, να ρωτήσουμε και να συζητήσουμε με την ομιλήτρια και, φυσικά, να περάσουμε μια όμορφη βραδιά παρέα σ' ένα ευχάριστο και φιλόξενο χώρο.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Οκτωβρίου η ΑΛΕΦ συμμετέχει στη διοργάνωση ΦantastiCon (Ελληνοαμερικάνικη Ένωση) με το περίπτερο πωλήσεων C12 στο ισόγειο, καθώς και με ενεργή συμμετοχή μελών της σε ομιλίες και εκδηλώσεις.
Τέλος ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές για το νέο ΔΣ έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή 20 Οκτωβρίου (Θα ακολουθήσει αναλυτικό μήνυμα μέσα στις επόμενες μέρες).
Ελπίζουμε να σας δούμε όλους στις προσεχείς εκδηλώσεις

Εκ μέρους του ΔΣ της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

Φανταστικά Χρονικά, τεύχος 29


Κυκλοφόρησε το 29ο τεύχος του περιοδικού Φανταστικά Χρονικά της ΑΛΕΦ.

Θα το βρείτε στο Φantasticon (θέση C12, Σαββατοκύριακο 5 και 6 Οκτωβρίου, στην ΕλληνοΑμερικανική Ένωση), και στα βιβλιοπωλεία Πολιτεία, Σολάρις, Έναστρον και Comicon Shop.Περιεχόμενα, με τη σειρά που βρίσκονται στο τεύχος

Εξώφυλλο Malcolm H. Smith, 1954
Συνέβη στο μεταξύ, σε επιμέλεια Αντωνίας Κατσαβού
Βραβεία Hugo 2019, σε επιμέλεια Αντωνίας Κατσαβού
Πάνος Κουτρουμπούσης-ένα συνοπτικό αφιέρωμα, της Αντωνίας Κατσαβού
Εκκεντρικοί Επιστήμονες στη Λογοτεχνία, του Κώστα Γερογιάννη
Νύχτες τρόμου-6° Horrorant Film Festival, των Βασίλη Δημητρούλια και Κατερίνας
Πολυχρονοπούλου
Αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μπαζίνα, του Χριστόδουλου Λιθαρή
33° Λογοτεχνικό Εργαστήριο της ΑΛΕΦ, των Δήμητρας Νικολαΐδου και Βάγιας Ψευτάκη
Όψεις του Κόκκινου Πλανήτη, του Βασίλη Οικονόμου
50 χρόνια από την προσελήνωση-ένα αναμνηστικό αφιέρωμα, της Αντωνίας Κατσαβού
Τα νέα της ΑΛΕΦ, σε επιμέλεια Αντωνίας Κατσαβού
Παράγοντες εξέλιξης, του Γιώργου Κατσαβού
Διήγημα «Τραγούδησέ μου» της Karin Tildbeck σε μετάφραση του Ηφαιστίωνα
Χριστόπουλου
Πρόσφατες κυκλοφορίες, σε επιμέλεια Αντωνίας Κατσαβού

Βιβλιοπαρουσιάσεις :
Ανθολογία Επιστημονικής Φαντασίας 1976-2000, 5ος τόμος της χρονολογικής σειράς,
επιλογή και μετάφραση Χριστόδουλου Λιθαρή
Το βιβλίο και η περφόρμανς του Μιχάλη Μανωλιού
Η δικαιοσύνη της Τόρεν της Ann Leckie
Νίκολας Έιμερικ ο Ιεροεξεταστής του Βαλέριο Εβαντζελίστι
Ο βασιλιάς με τα κίτρινα του Ρόμπερτ Ουίλιαμ Τσέιμπερς
Στην άλλη πλευρά του ονείρου της Ursula K. Guin
Lexicon του Max Barry
ΜΟΝΑ του Dan T. Sehlberg
Αγοράστε το Δία και άλλες 69 πολύ μικρές ιστορίες του φανταστικού, επιλογή και
μετάφραση Βαγγέλης Παραμπούκης
Οι αναμνήσεις της ειμαρμένης του Μιχάλη Ναυπλιώτη
Σημεία και Οιωνοί του Ambrose Bierce
BIFFF 1983 και 1984 του Δημήτρη Βανέλλη

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Ένας Φάρος στον πλανήτη Πλούτωνα

Ένας Φάρος στον πλανήτη Πλούτωνα


Αφήγηση για παιδιά και γονείς μιας περιπέτειας  επιστημονικής φαντασίας. 
Εξωγήινα μηνύματα από το μακρινό διάστημα και οι εμπειρίες του αστροναύτη Άλεκ Τιούρινγκ από το μακρινό του ταξίδι .

Παρουσίαση και παραγωγή από Τέτη Θεοδώρου και Σταμάτη Ματσίνο.

Συγγραφέας : Τέτη Θεοδώρου

Φantasticon 2019

05/10 Σάββατο 12-13:30
06/10 Κυριακή 12-13:30

Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

Διήγημα της Ζαμποπούλου, 20190602

Αγαπητοί φίλοι,
η ΑΛΕΦ έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει την Κυριακή 2 Ιουνίου και ώρα 19:30 στην Καφετέρια ΦΑΕΙΝΟΝ (Καλλιδρομίου και Μαυρομιχάλη) για την ανάγνωση του διηγήματος "Ουροβόρος" του μέλους μας Χριστίνας Ζαμποπούλου (Christine Lucas).
Το διήγημα, το οποίο εδώ θα διαβάσουμε μεταφρασμένο στα ελληνικά, έχει πρωτοδημοσιευτεί στα αγγλικά στην Ανθολογία The Other Half of the Sky, 2013(editor Athena Andreadis)
Ελάτε να ακούσουμε, να μιλήσουμε με τη συγγραφέα για το διήγημά της και για τη θεματική που την έχει απασχολήσει γενικότερα, και φυσικά να τα πούμε και να τα πιούμε στο συνηθισμένο μας στέκι.
Σας περιμένουμε.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Κυριακή, 19 Μαΐου 2019

Εκδήλωση 19 Μάη

Αγαπητοί φίλοι,
η ΑΛΕΦ έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει την Κυριακή 19 Μαΐου και ώρα 19:30 σε προβολή ταινίας στην Αίθουσα Κασίων (3ης Σεπτεμβρίου 56, 2ος όροφος).

Στο γνωστό μας πια παιχνίδι του μαντέματος, το κινηματογραφικό τμήμα δεν αποκαλύπτει τον τίτλο και τα μόνα στοιχεία που έχουν όσοι θέλουν να ψάξουν είναι το παρακάτω κείμενο και η συνημμένη εικόνα:

«Έχετε, ποτέ, σκεφτεί αν θα θέλατε να ζήσετε σε μια άλλη εποχή;
Το μέλλον, βέβαια, δεν το ξέρουμε, το παρελθόν, ωστόσο, μας είναι γνωστό.
Γιατί όμως να θέλατε, όχι απλώς να βρεθείτε ή να επισκεφτείτε, αλλά να ζήσετε σε άλλη εποχή;
Στο μέλλον θα βαδίζαμε στο άγνωστο, θα μας άρεσε ίσως για την τεχνολογία, αλλά θα υπήρχε κι ο κίνδυνος του εύκολου πολέμου.
Στο γνώριμο παρελθόν θα είχαμε σίγουρη την πορεία του πολιτισμού και ίσως, προβλέψεις, που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε.
Εσείς τι θα διαλέγατε;».Η είσοδος είναι, όπως πάντα, ελεύθερη και η διάρκεια της ταινίας (χωρίς τους τίτλους του τέλους) είναι 94’ .

Παράκληση: «Ελάτε στην ώρα σας!» (Πάντα υπάρχει κίνηση - μη χάσετε την αρχή).

Εκ μέρους του Δ.Σ της ΑΛΕΦ
Βάσω Χρήστου

Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

33ο Λογοτεχνικό Εργαστήριο ΑΛΕΦ

Το 33ο Λογοτεχνικό Εργαστήριο της ΑΛΕΦ θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 4  και 5 Μαΐου 2019.

Δεν απαιτείται να είναι κανείς μέλος της Λέσχης για να συμμετάσχει στο Εργαστήριο.

Προβλέπονται δώδεκα (12) θέσεις συμμετεχόντων και δεκτά γίνονται διηγήματα όλων των ειδών του φανταστικού με έκταση μέχρι 7.500 λέξεις. (Δείτε όμως και στις Συχνές Ερωτήσεις έναν λόγο για να υποβάλετε μικρότερα διηγήματα).

Από Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019  (όχι νωρίτερα!)

Μέχρι Κυριακή 24 Μαρτίου 2019  (όχι αργότερα, μην ξεχαστείτε!)

Όπως κάθε φορά, τα διηγήματα θα αποσταλούν σε όλους τους συμμετέχοντες χωρίς τα ονόματα των συγγραφέων τους, οπότε μην διαλαλείτε τον τίτλο, την υπόθεση ή την έκταση του διηγήματός σας.

Προσοχή! Διηγήματα στέλνετε με email στη Βάσω Χρήστου (vasso.christou@gmail.com)

Παρακαλούμε, διαβάστε με προσοχή τις λεπτομέρειες στις Συχνές  Ερωτήσεις.

Επίσης, προσέξτε, υπάρχουν κάποιες επιπλέον μικρές  αλλαγές στην προτεραιότητα συμμετοχής στο Εργαστήριο, δεδομένου ότι έχουμε δεχτεί μεγάλο αριθμό διηγημάτων για το 32ο εργαστήριο και πέντε απ’ αυτά εκκρεμούν προς συζήτηση στο 33ο.

Αν θέλετε, ρίξτε και μια ματιά στο site του εργαστηρίου. Προσοχή για τους παλιούς: Η διεύθυνση έχει αλλάξει. Είναι πλέον: https://alefworkshop.gr

Για τον καλύτερο προγραμματισμό του Εργαστηρίου, όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, παρακαλούμε γνωστοποιήστε μας την πρόθεσή σας (προφορικά ή ηλεκτρονικά) χωρίς αυτό να σας δεσμεύει, ώστε να έχουμε μια αρχική εικόνα.
Έπειτα μπορείτε να στείλετε και το διήγημά σας εντός της προθεσμίας.

Οι υπεύθυνοι Εργαστηρίου
Μιχάλης Μανωλιός
Κώστας Χαρίτος
Βάσω Χρήστου