Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

Εικοστό Λογοτεχνικό Εργαστήριο της ΑΛΕΦ

Η υποβολή διηγημάτων για το 20ο Λογοτεχνικό Εργαστήριο της ΑΛΕΦ ξεκινάει σήμερα και τελειώνει την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι:
Το Εργαστήριο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Νοεμβρίου 2012 στην έδρα της Λέσχης.
Από τις δώδεκα (12) θέσεις, οι τέσσερεις (4) προβλέπονται για μέλη του sff (που δεν είναι και μέλη της ΑΛΕΦ).

Οι διοργανωτές

Κώστας Χαρίτος
Μιχάλης Μανωλιός