Πέμπτη, 1 Ιουλίου 1999

Θερινή Συνεστίαση 1999 (Εκδήλωση 026)

Θερινή Συνεστίαση.

Τόπος : ταβέρνα [Του Φώντα], στην οδό Αριανίτου 6, μεταξύ Ιπποκράτους 139 και Μαυρομιχάλη 111.

Ημερομηνία : 01/07/1999