Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2006

Γενική Συνέλευση 2006 (Εκδήλωση 171)

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΛΕΦ πραγματοποιήθηκε με θέματα :

1. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.
2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. Οικονομικός Απολογισμός
4. Συντακτική και Οικονομική πορεία του Περιοδικού
5. Απολογισμός δραστηριοτήτων του Τμήματος Εκδηλώσεων
6. Νέες δραστηριότητες της ΑΛΕΦ
7. Έγκριση προϋπολογισμού του επόμενου έτους - προγραμματισμός εκδηλώσεων
8. Όποια άλλα θέματα επιθυμούν να θέσουν τα μέλη

Η Γ.Σ. ήταν επιτυχής. Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ., ως έκπληξη για τα ταμειακώς εντάξει μέλη της ΑΛΕΦ, διανεμήθηκαν ωραίες κάρτες προσωπικές σε κάθε μέλος, με δικαιώματα έκπτωσης σε αγορές από ορισμένα καταστήματα.

Τόπος : Αίθουσα Κασίων (3ης Σεπτεμβρίου 56, 2ος όροφος)
Ημερομηνία : Κυριακή 12/11/2006 Ώρα 19:00

Δεν υπάρχουν σχόλια: