Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2006

Ντούνης Αλέξανδρος (ΑΜ 081)

Σχεδιαστής βιομηχανικών προϊόντων, (όπως το [Ποδοκίνητο συναρμολογούμενο όχημα - παιχνίδι]).

Είναι το μέλος 081 της ΑΛΕΦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: