Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 1998

Βελλιανίτη Ελένη (ΑΜ 004)

Είναι Φιλόλογος, ιδιωτική υπάλληλος.

Συνεργάζεται στα Φανταστικά Χρονικά.

Είναι το μέλος 004 της ΑΛΕΦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: