Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ»

Έπειτα από αίτημα πολλών συγγραφέων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό αλλά νιώθουν ότι χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο, το ΔΣ της ΑΛΕΦ αποφάσισε να μετατεθεί η τελική ημερομηνία υποβολής των διηγημάτων στις 31.1.2021.

Αυτή η ημερομηνία είναι τελική και δεν θα δοθεί επιπλέον παράταση.

Όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεχίζουν να ισχύουν ως είχαν.

Και μια θερμή παράκληση: Όπως αναφέρεται και στην αρχική ανακοίνωση, τυχόν έξοδα αποστολής εμβάσματος από άλλη τράπεζα βαρύνουν τον συμμετέχοντα. Παρακαλούμε προσέξτε όταν κάνετε την κατάθεση, γιατί δεν θέλουμε να βρεθούμε στη δύσκολη θέση να αποκλείσουμε κάποια συμμετοχή ή να ζητήσουμε επιπλέον καταβολή των τραπεζικών εξόδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: