Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Μπαρμπάνη Χριστίνα (ΑΜ 122)

Έγινε μέλος (ΑΜ 122) στις 10-11-2012 η Μπαρμπάνη Χριστίνα, φοιτήτρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: