Σάββατο, 21 Ιουνίου 2003

Συνεστίαση (Εκδήλωση 105)

Έγινε συνεστίαση.

Επίσης ήταν διαθέσιμο το δεύτερο τεύχος του περιοδικού Φανταστικά Χρονικά της ΑΛΕΦ.

Τόπος : Έδρα της ΑΛΕΦ

Ημερομηνία : Σάββατο 21/06/2003

Δεν υπάρχουν σχόλια: