Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2001

Χριστουγεννιάτικη Συνεστίαση (Εκδήλωση 075)

Η συνηθισμένη χριστουγεννιάτικη συνεστίαση.

Τόπος : Εστιατόριο Αλεξάνδρα.

Ημερομηνία : 29/12/2001


Δεν υπάρχουν σχόλια: