Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2000

Χριστουγεννιάτικη Συνεστίαση (Εκδήλωση 057)

Χριστουγεννιάτικη Συνεστίαση.

Τόπος : ταβέρνα [Ο Τάκης], (Κανάρη 82, από Μακρυγιάννη 40, αριστερά, Μοσχάτο, τηλ. 9417757).

Ημερομηνία : 27/12/2000

Δεν υπάρχουν σχόλια: