Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2000

Γενική Συνέλευση (Εκδήλωση 052)

Γενική Συνέλευση 2000

Η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Θέμα : Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ..

Τόπος : fantasy shop

Ημερομηνία : 29/10/2000

Δεν υπάρχουν σχόλια: