Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2000

Ζαμποπούλου Χριστίνα (ΑΜ 044)

Αξιωματικός Πολ. Αεροπορίας.

Είναι το μέλος 044 της ΑΛΕΦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: