Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 1999

Ίδρυση Λογοτεχνικού Εργαστηρίου της ΑΛΕΦ (Εκδήλωση 029)

Ίδρυση Λογοτεχνικού Εργαστηρίου της ΑΛΕΦ.

Αυτό είναι ένα τμήμα της ΑΛΕΦ, όπως προβλέπει και το καταστατικό της λέσχης.

Στο τμήμα αυτό υπεύθυνος ορίστηκε ο Γιώργος Γούλας.

Τόπος : fantasy shop

Ημερομηνία : 17/10/1999

Δεν υπάρχουν σχόλια: