Κυριακή, 5 Απριλίου 1998

Εξώφυλλα περιοδικών (Εκδήλωση 001)

Παρουσιάστηκε από τον Γιώργο Κατσαβό η εργασία
"Σχεδιασμός του Μέλλοντος στα εξώφυλλα των περιοδικών Ε.Φ."
και έγινε προβολή διαφανειών.

Τόπος : ΕΕΧΙ (Ένωση Ελλήνων Χρηστών Ιντερνέτ)

Ημερομηνία : 05/04/1998

Ένα εξώφυλλο από το amazing stories, όπου αναφέρεται ο νεολογισμός scientifiction.
Άλλο ένα εξώφυλλο από το amazing stories.

Δεν υπάρχουν σχόλια: