Πέμπτη, 10 Απριλίου 2008

Κλείτσας Γεώργιος (ΑΜ 089)

Μαθηματικός. μέλος ΜΕΝΣΑ, Παίκτης Μπριτζ (Σωματείο ΟΑΜΚΗ). Συγγραφέας.

Είναι το μέλος 089 της ΑΛΕΦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: